Crear xogo con "Xogamos?"

1.- Título da páxina web:

2.- Indique o tamaño : Largo: Largura:

3.- Cor de fondo:

4.- Nome do arquivo de preguntas ( escriba a ruta completa, por exemplo directorio/arquivo.xml):

5.- Nome do taboleiro de xogo ( escriba a ruta completa, por exemplo directorio/arquivo.xml):

Nome do arquivo: